A Member of SCG Packaging
Giới Thiệu
Mô hình & quản trị
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Bao Bì Tín Thành.
Chi tiết
Lịch sử hình thành
...công ty được thành lập ngày 16/06/1995. Từ đó cho đến nay công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành đã khẳng định được mình trên trường Quốc tế và trong nước, xứng đáng trở thành một trong những công ty hàng đầu ngành bao bì nhựa tại Việt Nam....
Chi tiết
Tầm nhìn & phát triên
...Với chiến lược phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của công ty nhằm hướng đến việc đầu tư chiều sâu cả về công nghệ kỹ thuật lẫn năng lực nhân sự các cấp, để đáp ứng được xu thế phát triển đương đại, hướng tới mọi khách hàng trong và ngoài nước...
Chi tiết
Giới thiệu chung
 
 
 
Chắc:
...bao bì chúng tôi...bảo vệ tốt nhất sản phẩm bên trong của Quý vị.

Đẹp:
...bao bì chúng tôi sẽ khiến sản phẩm của Quý vị nổi bật trên quầy.
Nhanh:
...chúng tôi giao hàng nhanh - giao hàng just-in-time đảm bảo việc sản xuất liên tục của Quý vị
Phát triển bền vững:
...chúng tôi nỗ lực nghiên cứu giới thiệu bao bì tái sử dụng, bao bì re-fill – cùng toàn cộng đồng phát triển bền vững.
Chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Trụ sở chính

Lô C20, cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 72 377 97 47 - +84 (0) 72 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50

Copyright by Tin Thanh 2013 - Designed by TAB