A Member of SCG Packaging
Liên hệ


Xem Nhà máy BATICO ở bản đồ lớn hơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNHTrụ sở chính

Lô C20, Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 272 3779 747 - +84 (0) 272 3779 757

Fax: +84 (0) 272 3779 750

Email: tinthanh@batico.com - Website: http://www.batico.com

Nội dung:  
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Trụ sở chính

Lô C20, cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 72 377 97 47 - +84 (0) 72 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50

Copyright by Tin Thanh 2013 - Designed by TAB