A Member of SCG Packaging
Ông Đinh Quang Hùng

DinhQuangHung.jpg
Ông Đinh Quang Hùng vừa là tổng giám đốc điều hành đồng thời cũng vừa là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Một trong những người đồng sáng lập ra Công Ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành ngay nay.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Trụ sở chính

Lô C20, cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 72 377 97 47 - +84 (0) 72 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50

Copyright by Tin Thanh 2013 - Designed by TAB