A Member of SCG Packaging
Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành đoạt "Giải thưởng bao bì Châu Á 2014".

Công ty cổ Phần Bao Bì Tín Thành đã xuất sắc đoạt "Giải thưởng bao bì Châu Á 2014" của đợt tổ chức hàng năm lần thứ 13, tại Kuala Lumpur, Malaysia....

Công ty cổ Phần Bao Bì Tín Thành đã xuất sắc đoạt "Giải thưởng bao bì Châu Á 2014" của đợt tổ chức hàng năm lần thứ 13, tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

141122-awards.png

141122 -awards02.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Trụ sở chính

Lô C20, cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 72 377 97 47 - +84 (0) 72 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50

Copyright by Tin Thanh 2013 - Designed by TAB