A Member of SCG Packaging
Thị trường trong nước

Các khách hàng của BATICO tại thị trường Việt Nam được trải dài trên khắp các miền. Với quá trình xây dựng và phát triển lâu dài cùng với sự đầu tư bài bản dài hạn cho các dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng thành phẩm bao bì của BATICO đã được nâng cao qua từng năm. Từ đó, sự tín nhiệm của khách hàng cũng tăng lên, BATICO ngày càng khẳng định vị thế thông qua thị phần khác hàng tăng dần qua mỗi năm. hiện nay, sản lượng lớn nhất của BATICO tập trung ở khu vực miền Nam, thị phần khu vực miền Bắc trong những năm gần đây đã phát triển đột phá với sản lượng ngày càng tăng và miền Trung đang là mục tiêu hướng đến cho những năm tiếp theo. Các khách hàng trong nước của BATICO hiện nay bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau và có rất nhiều thương hiệu lớn trong ngành hàng tiêu dùng.

Các khách hàng của BATICO tại thị trường Việt Nam được trải dài trên khắp các miền. Với quá trình xây dựng và phát triển lâu dài cùng với sự đầu tư bài bản dài hạn cho các dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng thành phẩm bao bì của BATICO đã được nâng cao qua từng năm. Từ đó, sự tín nhiệm của khách hàng cũng tăng lên, BATICO ngày càng khẳng định vị thế thông qua thị phần khác hàng tăng dần qua mỗi năm. hiện nay, sản lượng lớn nhất của BATICO tập trung ở khu vực miền Nam, thị phần khu vực miền Bắc trong những năm gần đây đã phát triển đột phá với sản lượng ngày càng tăng và miền Trung đang là mục tiêu hướng đến cho những năm tiếp theo. Các khách hàng trong nước của BATICO hiện nay bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau và có rất nhiều thương hiệu lớn trong ngành hàng tiêu dùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÍN THÀNH
Trụ sở chính

Lô C17 & C20, cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại Điện thoại: +84 (0) 272 377 97 47 - +84 (0) 272 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50

Lot C17 & C20, Duc Hoa Ha Plastic Industrial Zone, Binh Tien Village, Duc Hoa Ha commune, Duc Hoa District, Long An Province, Viet Nam.

Điện thoại Điện thoại: +84 (0) 272 377 97 47 - +84 (0) 272 377 97 57 - Fax: +84 (0) 72 377 97 50 - Post code: 854000

Copyright by Tin Thanh 2013 - Designed by TAB